GavlReklamer.dk Stillads
  reklamer.dk Cykel
   reklamer.dk Reklame
   udbyderen.dk Hvem er vi.... Kontakt.

Hvem er vi?

Gavlreklamer.dk er en del af reklameudbyderen.dk der skaber og administrerer reklamepladser på ejendomme med fritstående gavle i Danmark.

 

Ideen er ved hjælp af gavlreklame at give deres ejendom et ekstra overskud til kommende renovering, forbedring og ønskede investeringer i ejendommen.

Vore kunder er blandt andre boligforeninger, andelsboligforeninger, privatejede bygninger og administrationskontorer.

Gavlreklamer.dk tilbyder ejendomme en indtægt beregnet ud fra trafiktal for de omkringliggende veje og hvor mange m2 der er til rådighed.

 

Vi tilbyder:

- Elektronisk billedpræsentation af potentielle reklameplaceringer for Deres ejendom

- Markedsføring af Deres gavl overfor potentielle kunder

- Optagelse i gavlreklamers.dk’s arkiv samt placering på vores hjemmeside

- Optimering af ejendommens reklameindtægt gennem opsøgende arbejde og profilering

- Indhentning af godkendelser fra alle involverede parter

- Opmåling og udlejning af stillads når en reklameaftale er indgået

 

Gavlreklamer.dk kan således tilbyde at præsentere Deres ejendom som et potentielt forum for reklame samt administrere udarbejdelsen af denne.

Alle priser efter aftale...

 

Ordrebekræftelse

En afgivet ordre er bindende, når den er accepteret og bekræftet af Gavlreklamer.dk.

Såfremt kunden ønske at reklamere over den indgåede aftale, skal dette ske omgående, dog senest 48 timer fra modtagelsen af ordrebekræftigelsen.

 

Betaling

Ved kundens godkendelse af reklametryk, fremsendes fakturaen på materialet. Betalingsbetingelser for eksponeringen fremgår af ordrebekræftelsen. Ved for sent betaling, beregnes renter fra forfaldsdatoen med 3% pr. påbegyndt måned.

 

www.reklameudbyderen.dk - Kalundborgvej 220b - DK-4300 Holbæk Tlf. 32 13 90 00 - Mobil 51 90 96 08 - Fax: 32 11 96 08 -

Mail: info@reklameudbyderen.dk - Opdateret den 09 november 2011

Mail: info@reklameudbyderen.dk